h1

h2

h3

h4

h5
h6
Thực đơn
HỦ TÍU KHÔ BÌNH THƯỜNG

HỦ TÍU KHÔ BÌNH THƯỜNG

Giá: 55.000 VNĐ
HỦ TÍU NƯỚC NHỎ

HỦ TÍU NƯỚC NHỎ

Giá: 50.000 VNĐ
HỦ TÍU KHÔ NHỎ

HỦ TÍU KHÔ NHỎ

Giá: 50.000 VNĐ
Chén Bánh Thêm khô

Chén Bánh Thêm khô

Giá: 10.000 VNĐ
Coca Cola

Coca Cola

Giá: Liên hệ
Sprite

Sprite

Giá: Liên hệ
Coca Cola lon

Coca Cola lon

Giá: Liên hệ
Sprite Lon

Sprite Lon

Giá: Liên hệ
Nước Cam ép

Nước Cam ép

Giá: Liên hệ
Nutriboost

Nutriboost

Giá: Liên hệ
Nước Suối Dasani

Nước Suối Dasani

Giá: Liên hệ
Trà đá

Trà đá

Giá: 2.000 VNĐ
Khăn lạnh

Khăn lạnh

Giá: 2.000 VNĐ